கெட்ட வார்த்தைகள் சமூக வலைத்தளத்தில் பேசாத தொண்டர்கள் கொண்ட தலைவன் யார் ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

பொறுப்பான தொண்டன் யார்

சமூக வலைதளத்தில் பெண்கள் அதிகம் உபயோகிக்க முடியாத அளவிற்கு கெட்ட வார்தைகள் அதிகம் உபயோகித்து சில தொண்டர்கள் சமூசாக வலைத்தளத்தை பாதுகாப்பாக உபயோகிக்க முடியாத அளவிற்கு சீரழித்து வருகின்றனர் என்வே எந்த தலைவன் தொண்டர்களை வழி தப்பி நடக்க வைக்கின்றார் என்பதை அறிவதேய இந்த கருத்து கணிப்பு