தமிழறிவு

யாருடைய ஆதரவாளர்களுக்கு தமிழ் பற்று அதிகம் உள்ளது என்ற கேள்விக்கு விடைகாணும் கருத்து கணிப்பு இதுவாகும்