2021-இல் ஆட்சியை பிடிக்க போவது யார்? -(3)

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

2021-இல் ஆட்சியை பிடிக்க போவது யார்? -(3)

2021இல் ஆட்சியை பிடிக்க போவது யார் என்னும் மாபெரும் கணிப்பு இன்று துவங்குகிறது முதல் சுற்றில் அணைத்து அரசியல்வாதிகளையும் ஒவ்வொரு முறை மோதும் அளவிற்கு வகுக்க பட்டுள்ளது இதில் முதல் சுற்றில் மூன்றாம் போட்டியாக , சீமான் மற்றும் கமல் அவர்களுக்கு போட்டி நடைபெறுகிறது இணையத்தில் யாருடைய ஆதரவு அதிகம் என்பதை அறிவதே இந்த கணிப்பு