யார் திமுக வின் அடுத்த பொது செயலாளர்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

அடுத்த பொது செயலாளர்

திமுக வின் அடுத்த பொது செயலாளர் ஆக யார் வர வேண்டும் என்று இணையத்தில் அதிகமாக தகவல்களை பார்க்க முடிகிறது உங்களுக்கு யார் வந்தால் பிடிக்கும் மக்களின் ஆசை என்ன என்பதை அறிவதே இந்த கணிப்பு