உங்களுக்கு பிடித்த பாஜக தலைவர் யார்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

உங்களுக்கு பிடித்த பாஜக தலைவர் யார் ?

தமிழக பாஜ க தலைவராக எல் முருகனை நியமித்துள்ளது தலைமை உங்களுக்கு பிடித்த பாஜ க தலைவர் யார் என்பதே இந்த கணிப்பு