புதிய தலைவர்களை உருவாக்கும் சக்தியுள்ளவர்கள் இதில் யார் ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

புதிய தலைவர்களை உருவாக்கும் சக்தியுள்ளவர்கள் இதில் யார் ?

ஒரு தலைவனை உருவாக்குவது ஒரு மிக சிறந்த தலைவனாகவும் அவன் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராகவும் இருந்தால் மட்டுமே முடியும் . அப்படி ஒரு சிறந்த தலைவனும் ஒரு நல்ல ஆசிரியரும் தமிழகத்தில் உள்ளனரா ? அப்படியே இருந்தாலும் அவர்கள் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்த இந்த படங்களில் உள்ளனரா ? அப்படி இல்லையேனில் எங்கள் முகநூல் பக்கத்தில் கமெண்டில் தெரிவியுங்கள் . கொடுக்க பட்டுள்ள இந்த கட்சி தலைமைகளின் உங்களுக்கு பிடித்த தலைவர்களை உருவாகும் பண்புள்ளவர்கள் யார் என நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் ? அதிகம் பகிருங்கள் அப்படி பகிரும் பட்சத்தில் அதிகமானோரின் கருத்துக்களை நாம் இங்கே பார்க்க முடியும் .