தமிழக மக்களுக்கு உதவி தொகை வழங்க ??

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

தமிழக மக்களுக்கு உதவி ?

ஆந்திர முதல்வர் அவர் மாநில மக்களுக்கு உதவி தொகை வழங்க ஆணையிட்டு உள்ளார் அது போல தமிழக மக்களுக்கும் உதவி தொகை தேவையா தேவை இல்லையா என்பதே இந்த கணிப்பு