ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும்? Voted

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள Subscribe செய்து கொள்ளுங்கள்

For Result - Subscribe this channel

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும்?

ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்தால்? அந்த ஆட்சி சிறப்பானதாக இருக்குமா? இல்லையா? என்ற இந்த கருத்துக்கணிப்பிற்கு, வாக்களித்து.அதிகம் பகிருங்கள்.