வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி இல்லை?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள Subscribe செய்து கொள்ளுங்கள்

For Result - Subscribe this channel

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி இல்லை?

வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி இல்லை? இந்த முடிவை ஆதரிக்கிறேன். இந்த முடிவை எதிர்க்கிறேன். இவை இரண்டில் உங்கள் தேர்வு என்ன வாக்களித்துவிட்டு உடனே பகிருங்கள் அதிகப்படியான மக்களின் கருத்து என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வோம்