உங்கள் வாக்கு எந்த கூட்டணிக்கு?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள Subscribe செய்து கொள்ளுங்கள்

For Result - Subscribe this channel

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் வாக்கு எந்த கூட்டணிக்கு? DMK or ADMK or NTK or Others

மேலே வாக்களிக்க வேண்டிய இடத்தில சென்று வாக்களித்துவிட்டு அதிகம் முகநூல் குழுக்களில் பகிருங்கள் யாருக்கு அதிகம் ஆதரவு உள்ளது என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்