வெல்ல போவது யார்?
கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்
For Result - LIKE Above Page

தமிழா/ திராவிடமா? வாக்களியுங்கள்

29 Sep, 2019 #Tamil Survey - Politics

தமிழா? திராவிடமா? என்னும் போட்டி சமூக வலைத்தளத்தில் தொடர்ந்து காணப்படுகிறது அந்த கேளிவிக்கு விடை தரும் நோக்கம் இந்த கருத்து கணிப்பு