செந்தமிழன் சீமான் வயது என்ன?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

சீமான் வயது எத்தனை என்று தெரியுமா ?

இன்றைய அரசியலில் அதிகம் இளமை துடிப்போடு இருக்கும் அரசியல் வாதிகளில் சீமானும் ஒருவர் அவருடைய சரியான வயது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என அறிவதேய இந்த கணிப்பு