விவசாயத்தை அரசு பணி ஆக்க உங்கள் ஆதரவு உண்டா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

விவசாயத்தை அரசு பணி ஆக்க உங்கள் ஆதரவு உண்டா?

நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கையில் ஒன்று விவசாயத்தை அரசு பணி ஆக்குவது அதற்கு உங்கள் ஆதரவு உண்டா இணையத்தில் அதற்கு ஆதரவு எவ்வளவு உள்ளது என்று அறிவதே இந்த கணிப்பு