இன்னும் இரண்டு மாதம் உங்களால் வேலைக்கு போகாமல் சாப்பிட முடியுமா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

இன்னும் இரண்டு மாதம் உங்களால் வேலைக்கு போகாமல் சாப்பிட முடியுமா?

தமிழ்நாடு, இது பணக்காரர்கள் உள்ள மாநிலம். என்றால்? நிச்சயம் இல்லை. இங்குள்ள மக்களில் இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் வெளியில் வேலைக்கு செல்லாமல்! கூட சமாளிக்க முடியுமா? என்பதை இந்த கருத்து கணிப்பின் மூலம், தெரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். அதிகம் பகிருங்கள், முதல் பத்தாயிரம் வாக்குகளை பெற்றதும். கருத்து கணிப்பின் முடிவுகள் வெளியிட படும் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய முகநூல் பக்கத்தை தொடருங்கள் நன்றி .