2021'இல் எந்த கட்சி வெற்றி பெறும்? (R3)

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

2021'இல் எந்த கட்சி வெற்றி பெறும்?

நம் தலத்தில், மக்கள் அதிகம் துவங்க சொல்லும் கருத்து. தி மு க மற்றும் ஆ தி மு க. இந்த இரண்டு கட்சிக்குமான போட்டி . இன்று இணையதளத்தில் இந்த இரு கட்சிகளில், எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு அதிகம் உள்ளது? என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.