மீண்டும் ஆ தி மு க தமிழகத்தை ஆள உங்கள் ஆதரவு உண்டா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

மீண்டும் ஆ தி மு க தமிழகத்தை ஆள உங்கள் ஆதரவு உண்டா?

மீண்டும் தமிழகத்திற்கு அஇஅதிமுக அரசு அமைய வேண்டுமா? உங்களுக்கு இந்த ஆட்சியில் திருப்தி இருந்தால், வாக்களியுங்கள். இதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் இணையத்தில், எவ்வளவு ஆதரவு உள்ளது என்பதை அறிவோம்.