கருத்து கணிப்பு - பழமையான மொழி எது?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

தமிழா? சமஸ்கிருதமா?

பழமையான மொழிகள், எது? என்ற போட்டி சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகம் காண படும் ஒன்று அதில் முக்கியமாக தென்படுவது, தமிழா! சமஸ்கிருதமா! என்ற போட்டியே நீங்கள் எந்த மொழி பழமையானது என்று,நினைக்கின்றீர்கள் வாக்களியுங்கள்.