இந்த இரு முதல்வர்களின் சிறந்தவர் யார்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

இந்த இரு முதல்வர்களின் சிறந்தவர் யார்?

இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில், எந்த முதல்வரின் செயல்பாடு பாராட்டும் படியாக உள்ளது. என்ற கருத்து கணிப்பு வாக்களியுங்கள்