தமிழகத்தில் இவர்களில் யார் மக்களின் அரசியல்வாதி?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

தமிழகத்தில் இவர்களில் யார் மக்களின் அரசியல்வாதி

மக்களின் அரசியல்வாதி என்பதே , மிக தூய்மையான அரசியல் போக்கு. அதில் சிறப்பாக செயல்படுபவர் ஸ்டாலின் அல்லது சீமான் இதில் யார்? என்பதை அறிவதே இந்த கணிப்பு/ - வருகின்ற கணிப்பில், அறிவியல் தொழில்நுட்பம், கிரெடிட் கார்டின் நன்மைகள் தீமைகள், சிறந்த க்ரெடிட் கார்டு எது? க்ரெடிட் கார்டுகள் தேர்வு செய்யும் முறை, போன்றவற்றை தொறந்து காண்போம் .