மக்கள் ஏற்றுக்கொண்ட அரசியல்வாதி யார்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

மக்கள் ஏற்றுக்கொண்ட அரசியல்வாதி யார்

இவர்களில் யார் மக்கள் மனதில் அதிகம் இடம் பிடித்த அரசியல்வாதி என்ற கணிப்பு வாக்களித்து, உண்மையை வெளிப்படுத்துங்கள்.