பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகை.. நீங்கள் எந்த பக்கம்? Voted

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் எந்த பக்கம்?

மேலே உள்ள இணைப்பில் சென்று வாக்களித்துவிட்டு அதிகம் குழுக்களில் பகிருங்கள்..