பத்திரிக்கைகள் அண்ணாமலை பட்டியல் வெளியீட்டை மறைக்கிறதா? Voted

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

பத்திரிக்கைகள் அண்ணாமலை பட்டியல் வெளியீட்டை மறைக்கிறதா?

மேலே உள்ள இணைப்பில் சென்று வாக்களித்துவிட்டு அதிகம் குழுக்களில் பகிருங்கள்..