ஆட்சியில் இல்லாமல் மக்கள் பணியில் முதல் இடத்தில் உள்ள கட்சி எது ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

மக்கள் பணி-ஆட்சியில் இல்லாமல்

இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் பல கட்சிகளும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் எண்ணற்ற உதவி செய்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு முதலில் வாழ்த்துக்களுடன், கட்சிகளில் எந்த கட்சி சிறப்பாக செயல்படுகிறது? என்பதை அறிவதே இந்த கணிப்பு