அதிமுக வழங்கும் நிவாரண உதவி போதுமானதாக உள்ளதா? Voted

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

அதிமுக வழங்கும் நிவாரண உதவி போதுமானதாக உள்ளதா?

அதிமுக வழங்கும் நிவாரண உதவி போதுமானதாக உள்ளதா? வாக்களியுங்கள்!