இதில் யாருக்கு முதல்வர் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகம்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

இதில் யாருக்கு முதல்வர் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகம்?

மேலே கொடுக்க பட்டுள்ள பெயர்களில் ,யாருக்கு முதல்வர் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது என்று வாக்களியுங்கள். முதல் ஐந்தாயிரம் வாக்குகள் பெறுபவர் வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்க படுவார்கள்.