சீமான் ஆட்சிக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும் ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

சீமான் ஆட்சிக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும் ?

சீமான் ஆட்சிக்கு வந்தால்? அந்த ஆட்சி சிறப்பானதாக இருக்குமா? இல்லையா? என்ற இந்த கருத்துக்கணிப்பிற்கு, வாக்களித்து.அதிகம் பகிருங்கள்.