தலைமை பண்பு ஸ்டாலின்-ற்கு அதிகம் ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

தலைமை பண்பு ஸ்டாலின்-ற்கு அதிகம் ?

தலைமை பண்பு ஸ்டாலின்-ற்கு அதிகம் ?இவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் சிறப்பானதாக இருக்குமா? இல்லையா? என்ற இந்த கருத்துக்கணிப்பிற்கு, வாக்களித்து.அதிகம் பகிருங்கள்.