மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு? #ஊடக_அரசியல்..

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

'Round 3' மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு? #ஊடக_அரசியல்

மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு ?நொடியில் வாக்களியுங்கள் ஊடக அரசியல்! உங்கள் ஆதரவு நெல்சனிற்கா ? மதனிற்கா?