இது உண்மையா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

இது உண்மையா?

சீமானே நினைத்தாலும், அவர் விதைத்த தமிழ் பற்று மக்களிடம் இருந்து, இனி போகாது.என்பது உண்மையா? கருத்து கணிப்பு !வாக்களித்துவிட்டு. பகிருங்கள்.