அடுத்தது திமுக ஆட்சியா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

அடுத்தது திமுக ஆட்சியா?

அடுத்த ஆட்சி திமுக பிடிக்குமா ஆம் அல்லது இல்லை என்று வாக்களித்துவிட்டு பகிருங்கள்.