அடுத்தது மக்கள் நீதி மையம் ஆட்சியா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

அடுத்தது மக்கள் நீதி மையம் ஆட்சியா?

அடுத்த ஆட்சி மக்கள் நீதி மையம் பிடிக்குமா ஆம் அல்லது இல்லை என்று வாக்களித்துவிட்டு பகிருங்கள்.