அடுத்தது யார் ஆட்சி ? #1

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

அடுத்தது யார் ஆட்சி ? #1

வரும் தேர்தலில் யார் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என்ற கருத்து கணிப்பிற்கு வாக்களித்து அதிகம் முகநூலில் உள்ள குழுக்களில் ஷேர் செய்யுங்கள்!