மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு? 'Round #7' Guna vs Pandae

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு? 'Round #7' Guna vs Pandae

மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு ?நொடியில் வாக்களியுங்கள் ஊடக அரசியல்! உங்கள் ஆதரவு மக்கள் ஆதரவு குணா விற்கா? பாண்டே விற்கா?