2021 வாக்காளர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

2021 வாக்காளர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்?

2021 வாக்காளர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? வாக்களித்துவிட்டு பகிருங்கள்.