உங்களுக்கு பிடித்த பிரதமர் யார்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

உங்களுக்கு பிடித்த பிரதமர் யார்?

தமிழக மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்த பிரதமர் யார் என்ற போட்டி இன்று துவங்குகிறது வாக்களித்து விட்டு அதிகம் பகிருங்கள் முதல் சுற்று இன்னும் மூன்று நாளில் நிறைவு பெற உள்ளது.