அடுத்த முதல்வர்? #கருத்துக்கணிப்பு #2021

மாபெரும் கருத்து கணிப்பு வரும் ஆண்டு தமிழகத்தின் முதல்வராக வர போவது யார் ?வாக்களித்துவிட்டு பகிருங்கள்.