புதிய கல்வி கொள்கையை 1)எதிர்கிறீர்களா? 2)ஆதரிக்கிறீர்களா ?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

புதிய கல்வி கொள்கையை 1)எதிர்கிறீர்களா? 2)ஆதரிக்கிறீர்களா ?

மத்திய அரசின் புதிய கல்வி கொள்கையை, தமிழகத்தில் பலரும் எதிர்த்தும் ,ஆதரித்தும், வருகின்றனர். போலியாக பல கருத்துக்கணிப்புகளும் வெளி வந்து கொண்டிருக்கின்றன, உண்மையிலேயே மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை, இந்த கணிப்பின் மூலம் அறிந்து கொள்வோம்.மேலே வாக்களித்துவிட்டு பகிருங்கள்.