தமிழகத்தை ஆள போவது யார்?

இணையத்தில் மிக பெரும் பேசு பொருளாக இருப்பது, யார் ஈராயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் தமிழகத்தை ஆள போகும் அந்த முதல்வர், உண்மையான மக்கள் கருத்துக்கணிப்பாக ஒரு கருத்து கணிப்பு இந்த இணையத்தில் துவங்க படுகிறது, வாக்களித்துவிட்டு அதிகமாக பகிருங்கள்