தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்? உங்கள் வாக்கு யாருக்கு? Round 2

தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்? இரண்டாம் சுற்று .உங்கள் வாக்கு யாருக்கு? வாக்குக்கு காசு கொடுக்கும் கட்சிக்கு வாக்களிக்காமல் ,ஏமாற்றுவீர்கள் என்ற உறுதி மொழியோடு இந்த கருத்து கணிப்பை அதிகம் பகிருங்கள்.