உங்கள் வாக்கு யாருக்கு? Round 1

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் வாக்கு யாருக்கு?

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் அதிகம் யாருக்கு வாக்களிக்க போகிறார்கள் என்ற கருத்துக்கணிப்பு அதிகம் வாக்களித்து பகிருங்கள்.