யார் ஆட்சிக்கு வந்தால்? நீட் ரத்து செய்ய படும்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

யார் ஆட்சிக்கு வந்தால்? நீட் ரத்து செய்ய படும்?

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் என்ற பல கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்,அதில் உங்களுக்கு எந்த கட்சியின் மேல் இந்த விடயத்தில் நம்பிக்கை அதிகம் உள்ளது.