யார் முதல் அமைச்சர் வேட்பாளர் ஆக வேண்டும்?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

யார் முதல் அமைச்சர் வேட்பாளர் ஆக வேண்டும்?

யார் முதல் அமைச்சர் வேட்பாளர் ஆகா வேண்டும் என்று இணையதளத்தில் மக்கள் நினைக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்துக்கணிப்பு வாக்களித்து அதிகம் பகிர்ந்து விடையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்