நாம் தமிழர் கட்சியின் சின்னம் எது?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் சின்னம் எது?

எத்தனை பேருக்கு நாம் தமிழரின் சின்னம் போய் சேர்ந்துள்ளது என்பதை அறியும் கருத்துக்கணிப்பு.