ஒட்டு-னு போட்டா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

ஒட்டு-னு போட்டா? 1)ரஜினிக்கு தான் | 2)திமுக க்குதான் | 3)சீமானுக்கு தான்

ஒட்டு-னு போட்டா? 1)ரஜினிக்கு தான் 2)திமுக க்குதான் 3)சீமானுக்கு தான் உங்கள் வாக்கு யாருக்கு?அதிகம் பகிருங்கள்!