உங்கள் சின்னம்? உதய சூரியன்,கரும்பு விவசாயி,இரட்டை இல்லை ,டார்ச் லைட் ,கை ,தாமரை ,மாம்பழம் ,முரசு

உங்கள் வாக்கு எந்த சின்னத்திற்கு?மேலே ஒரு நொடியில் வாக்களித்துவிட்டு முகநூலில் உள்ள அரசியல் சார்பான குழுக்களில், கீழ் உள்ள Share கிளிக் செய்து அதிகம் பகிருங்கள்.