'அக்னிபத்' திட்டத்திற்கு நீங்கள் ஆதரவானவரா? எதிரானவரா?

கணிப்பின் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மேலே உள்ள முகநூல் பக்கத்தை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள்

'அக்னிபத்' திட்டத்திற்கு நீங்கள் ஆதரவானவரா? எதிரானவரா?

'அக்னிபத்' திட்டத்திற்கு நீங்கள் ஆதரவானவரா? எதிரானவரா?வாக்களியுங்கள்